Mor dömd som dot­ters hal­lick

Göteborgs-Posten - - Världen -

Nor­ge: En kvin­na i Nor­ge har dömts för att ha age­rat hal­lick åt sin egen dot­ter. Den drygt 50-åri­ga kvin­nan fick av rät­ten i Ber­gen sju må­na­ders fäng­el­se.

Verk­sam­he­ten upp­da­ga­des då po­li­sen knac­ka­de på hos mo­dern i sta­den en dag 2016. Kvin­nan har själv pro­sti­tu­e­rat sig i många år, men po­li­ser­na re­a­ge­ra­de på att det fanns en yng­re kvin­na i lä­gen­he­ten som sna­ra­re ver­ka­de va­ra den som sål­de sex.

Fle­ra sex­kö­pa­re, som döms till bö­ter, har se­dan be­kräf­tat det­ta. (TT-NTB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.