Nytt av­bräck in­för JVM – Bo­qvist kvar i NHL

Göteborgs-Posten - - Sport -

Ishockey: Sve­ri­ge har drab­bats av ett nytt av­bräck in­för stun­dan­de ju­ni­or-VM i ishockey i Tjec­ki­en. Bac­ken Adam Bo­qvist kan in­te spe­la tur­ne­ring­en då hans NHL-lag Chi­ca­go har ska­d­e­pro­blem och in­te släp­per svens­ken för lands­lags­spel.

Brynäs Victor Sö­der­ström er­sät­ter Bo­qvist i Ju­niorkro­nor­nas pre­li­mi­nä­ra trupp, med­de­lar Svens­ka ishoc­key­för­bun­det.

Ti­di­ga­re i vec­kan stod det klart att vik­ti­ge Skel­l­ef­teå­cen­tern Jacob Olofs­son tving­as tac­ka nej till JVM på grund av ska­da och att Frölun­das for­ward­s­ta­lang Lucas Ray­mond kan mis­sa tur­ne­ring­en på grund av en vi­rus­in­fek­tion.

Sve­ri­ge in­le­der JVM med grupp­spels­match mot Fin­land i Tri­nec på an­nan­dag jul. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.