Fix­ar ju­i­stäm­ning­en i Ul­la­red

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs - He­le­na Björkvall/TT

På va­ru­hu­set Gekås Ul­la­red har det va­rit jul­stäm­ning se­dan ti­digt i hös­tas – och full kom­mers. I ”Ul­la­red – ju­len är här” bjuds vi in till proffss­hop­par­nas mec­ka.

– Jul­han­deln drar i gång ti­digt hos oss. Jag har va­rit om­gi­ven av julpynt se­dan den förs­ta vec­kan i sep­tem­ber, sä­ger Ola-Con­ny Wall­gren en av va­ru­hus­pro­fi­ler­na.

I pro­gram­met, som sänds i två av­snitt, får vi bland an­nat va­ra med när en an­nan va­ru­hus­pro­fil Mor­gan Karls­son, och OlaCon­ny Wall­gren är bu­tikstom­tar.

– Vi fick gå i tom­te­sko­la hos ett rik­tigt proffs. Han lär­de oss att man ska va­ra snäll mot barn och så, sä­ger Ola-Con­ny Wall­gren och skrat­tar.

Han är på plats i shop­par­nas mec­ka in i det sista.

– Jag job­bar fram till julaf­ton och se­dan i mel­lan­da­gar­na, det är ba­ra ro­ligt, sä­ger han.

Fo­to: Ka­nal 5

Ola-Co■■y Wall­g­re■ och Mor­ga■ Karls­so■ ser till att det blir j◆lstäm■i■g.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.