Fak­ta: Det­ta har hänt

Göteborgs-Posten - - Ekonomi -

Lä­get är helt låst i det sto­ra tv-brå­ket.

Se­dan någ­ra da­gar har Com Hem släckt TV4:s ka­na­ler och C Mo­re för si­na kun­der.

Bak­grun­den till kon­flik­ten är att par­ter­na in­te kan kom­ma över­ens om vill­ko­ren för ett nytt av­tal.

Te­le2 sä­ger att bo­la­get vill för­hand­la om nya rät­tig­he­ter för att kun­na sat­sa på en di­gi­ta­li­se­ring av 1,6 mil­jo­ner hus­håll det kom­man­de året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.