Det här får du ta med dig hem

Göteborgs-Posten - - Bostad -

• När vi se­mest­rar in­om EU är det inga pro­blem att ta med sig väx­ter hem. Även om de är plan­te­ra­de i jord är det fritt fram.

• Se till så att väx­ter­na du kö­per är fris­ka och fria från ohy­ra.

• Det är in­te tillå­tet att fö­ra in ar­ter som är utrot­nings­ho­ta­de.

• För pack­ning­ens skull kan det va­ra bra att ska­ka av en del jord och pac­ka om i tid­nings­pap­per och plast. Tänk på att fly­gens ba­ga­ge­rum in­te all­tid är upp­värm­da, så ha helst di­na väx­ter i hand­ba­ga­get.

• Ut­an­för Eu­ro­pa och EU gäl­ler and­ra reg­ler. Kol­la på Jord­bruks­ver­kets hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.