Ka­me­ra för ökad trygg­het

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Det vo­re väl i dag gans­ka en­kelt att ta fram en li­ten ka­me­ra (med mik­ro­fon) att fäs­ta på ett yt­ter­plagg när man är ute på kväl­len el­ler när man kän­ner sig otrygg över­hu­vud ta­get.

Ge­nom att sät­ta på ka­me­ran skul­le man tråd­löst skic­ka fil­men hem till sin da­tor. Om ing­et hänt kan man en­kelt ra­de­ra fil­men när man kom­mit hem. Den kanske ska ha en li­ten röd lam­pa som blin­kar för att ta­la om för en even­tu­ell för­ö­va­re att han är fil­mad. Xart 53

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.