Yt­ter­li­ga­re mass­mord i Kon­go-Kins­ha­sa

Göteborgs-Posten - - Världen -

Kon­go-Kins­ha­sa: Be­väp­na­de män har dö­dat tio ci­vi­la i Ka­man­go i ter­ri­to­ri­et Be­ni i öst­ra Kon­go-Kins­ha­sa. Mor­den sker kort ef­ter det att 22 män­ni­skor dö­dats av den isla­mis­tis­ka ex­tre­mist­grup­pen ADF med röt­ter i grann­lan­det Ugan­da, i sam­ma om­rå­de.

Även för de se­nas­te mor­den pe­kas ADF ut. Grup­pen upp­ges ha mör­dat över 1 000 ci­vi­la se­dan 2014, en­ligt den obe­ro­en­de or­ga­ni­sa­tio­nen Con­go Re­se­arch Group som be­va­kar våld och kon­flik­ter i Kon­go-Kins­ha­sa. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.