Hip hip h◆rra!

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs -

★★★★

Kjell Gre­des film om de be­röm­da Skagen­må­lar­na för­sö­ker fram­gångs­rikt, med god hjälp av fo­to­gra­fen Sten Holm­berg, fånga det mytomspun­na ljus som loc­ka­de dem dit. Ut­sökt film­konst om konst. (Sve­ri­ge, 1987) SVT1 14.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.