USA:s nya kap­sel på test­tur till ISS

Göteborgs-Posten - - Världen -

Rym­den: Nu är det dags för Bo­e­ing att fly­ga sin ast­ro­naut­kap­sel till In­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen (ISS). Vec­kans test­flyg­ning ska bi­dra till att USA näs­ta år kan åter­upp­ta si­na per­son­trans­por­ter till ISS.

En­ligt pla­nen ska Bo­e­ings Star­li­ner lyf­ta på fre­dag, och svenska­me­ri­kans­ka Jes­si­ca Meir och hen­nes kol­le­gor ta emot kap­seln up­pe vid ISS på lör­dag, skri­ver USA:s rymd­sty­rel­se Na­sa. Ef­tersom det är en prov­flyg­ning är kap­seln tom – el­ler kans­ke med en doc­ka om­bord. (TT)

Bild: Co­ry Huston

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.