Väx­jö vär­var mitt­fäl­ta­re från Gö­te­borgs FC

Göteborgs-Posten - - Sport -

Fot­boll: Da­mall­svens­ka Väx­jö bred­dar trup­pen in­för näs­ta sä­song – och vär­var från li­ga­ri­va­len Gö­te­borg. Mitt­fäl­ta­ren Aman­da Johns­son Haa­hr är klar för små­län­ning­ar­na.

– Det känns otro­ligt bra, fanns ing­et att tve­ka på, sä­ger hon till TV4:s Fot­boll­s­ka­na­len.

23-åring­en gjor­de nio li­ga­mat­cher för Gö­te­borg för­ra sä­song­en, då klub­ben slu­ta­de tvåa ef­ter Ro­sen­gård.

Hon har spe­lat i Gö­te­borg i tre år, men ut­an att va­ra start­s­pe­la­re. – Jag vill ha mer spel­tid och kän­ner att klub­ben har för­tro­en­de för mig, de ser mig i den rol­len som jag kän­ner mig bekväm i. Det är där jag kan ut­veck­las, vil­ket är som en of­fen­siv mitt­fäl­ta­re el­ler for­ward.

Kon­trak­tet med Väx­jö, som slu­ta­de nia gång­na sä­song­en, är skri­vet på två år. (TT)

Ar­kiv­bild: Björn Lars­son Rosvall

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.