Qu­ai­son-hat­t­rick på 38 mi­nu­ter

Göteborgs-Posten - - Sport -

Fot­boll: Svens­ke lands­lags­an­fal­la­ren Ro­bin Qu­ai­son är i stekhet form i sitt tys­ka klubb­lag Mainz. I går­dags­kväl­lens Bun­de­s­li­ga­match mot Wer­der Bre­men be­höv­de Qu­ai­son ba­ra 38 mi­nu­ter på sig för att gö­ra hat­t­rick, och Mainz gick in i halv­tids­vi­la med en 4–0-led­ning mot ett Bre­men där lands­lags­kam­ra­ten Lud­wig Au­gus­tins­son spe­lar väns­ter­back.

I and­ra halv­lek sat­te lag­kam­ra­ten Je­an_P­hilip­pe Ma­te­ta 5–0, som ock­så blev slut­re­sul­ta­tet.

Där­med är Ro­bin Qu­ai­son up­pe i to­talt sju li­ga­mål hit­tills, li­ka många som han gjor­de på he­la för­ra sä­song­en. (TT)

HAND­BOLL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.