Alingsås kvar i topp ef­ter se­gern

Göteborgs-Posten - - Sport - INNEBANDY

Alingsås be­fäs­ter sin se­ri­e­led­ning i Hand­bolls­li­gan. Det­ta ef­ter se­ger med 31–25 mot ta­bel­ljum­bon Var­berg på bor­ta­plan.

Alingsås har gått som en ång­vält i Hand­bolls­li­gan hit­tills un­der sä­song­en. De top­par tabellen och un­der tis­dags­kväl­len var det dags att ta sig ner till Hal­land för att gäs­ta ny­kom­ling­en HK Var­berg som in­te haft en li­ka triv­sam sä­song. De par­ke­rar som jum­bo och på för­hand var det två säk­ra po­äng som skul­le in­kas­se­ras för AHK:s del.

Det bör­ja­de ock­så bra för Mi­kael Fran­zéns gäng som ha­de led­ning­en med 9–6 ef­ter 15 mi­nu­ter. I halv­tid var de siff­ror­na krymp­ta med ett mål – Alingsås­led­ning 14–12.

Trots led­ning­en var stor­skyt­ten Andre­as Lang in­te nöjd i halv­tid.

– Vi blan­dar och ger. Vi gör tek­nis­ka fel li­te här och där och mis­sar en del avslut. Det är in­te helt hund­ra. Det är li­te slappt bak­åt och vi tar li­te onö­di­ga utvisninga­r. Vi be­hö­ver öka in­ten­si­te­ten, sä­ger han till C Mo­re.

Även om det in­te var nå­gon blän­dan­de hand­boll av Alingsås i bör­jan av den and­ra halv­le­ken var den till­räck­lig för att ut­ö­ka led­ning­en.

På de förs­ta tio mi­nu­ter­na gick de till fem mål upp och se­gern kom allt när­ma­re.

Två po­äng skul­le det bli. Det­ta ef­ter 25 in­släpp­ta mål och 31 gjor­da. Alingsås är där­med fort­satt i se­ri­e­led­ning.

– Det är god­känt men in­te mer, sä­ger Jo­han Nils­son till C Mo­re och fort­sät­ter:

– Det är ing­et skön­spel men vi släp­per 25 mål bak­åt och då ska vi vin­na mat­cher. Vi pac­kar ner två po­äng – det var det vi kom för och det är det vi tar med oss.

Bild: Krister An­ders­son

Jo­han nils­sons alingsås stä­da­de un­dan jum­bon Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.