How to be si■gle

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs -

★★

Om en­sam­stå­en­de unga kvin­nor (Da­ko­ta John­son, Re­bel Wil­son, Ali­son Brie med fle­ra) i New York som le­ver sing­el­liv. Det man tror är en mo­dern fe­mi­nis­tisk komedi vi­sar sig än­då bli tra­di­tio­nell rom­kom. (USA, 2016) Kanal 5 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.