Vä­lin­ve­ste­ra­de skat­te­peng­ar ...

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - Sa­ra Lun­dqvist

An­gå­en­de ned­drag­ning­ar i kul­tur­bud­ge­ten i Gö­te­borg.

Var­för in­te läg­ga ner he­la Kul­tur­ka­la­set?!

Ut­an att ha någ­ra ex­ak­ta siff­ror är jag än­då rätt sä­ker på att det blir jät­te­myc­ket kul­tur­sko­la och jät­te­myc­ket bib­li­o­tek för en kul­tur­ka­las­bud­get. Själv­klart väl­jer jag kul­tur­sko­la och bib­li­o­tek året runt fram­för en vec­kas me­di­o­kert kul­tur­ka­las.

Att ka­la­set dess­utom tog fram nytt namn och ny log­ga för 180 000 kro­nor (det nya in­no­va­ti­va nam­net blev Gothen­burg cul­tu­re fes­ti­val) för att se­dan ta till­ba­ka det gam­la vi­sar ba­ra på hur il­la kom­mu­nen pri­o­ri­te­rar i kul­tur­bud­ge­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.