Fak­ta: Syn­ner­li­gen grov nar­ko­ti­ka­smugg­ling

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Käl­la: Tull­kri­mi­na­len

Gräns­vär­det för att ett brott ska ru­bri­ce­ras som syn­ner­li­gen grovt när det gäl­ler nar­ko­ti­ka­smugg­ling be­ror på vil­ken drog det hand­lar om. Ne­dan är gräns­vär­de­na för någ­ra av de van­li­gas­te dro­ger­na som smugglas in till Sve­ri­ge.

• Ko­ka­in: 5 kg, He­ro­in: 2,5 kg, Opi­um: 7,5 kg, Mor­fin: 7,5 kg, Can­na­bis: 250 kg, Am­fe­ta­min: 25 kg, Ecsta­sy: 25 kg, LSD: 25 kg. Straff­vär­det för syn­ner­li­gen grov nar­ko­ti­ka­smugg­ling är som lägst sex års fäng­el­se och som högst tio års fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.