Fäl­lan­de dom i ja­panskt me­too-fall

Göteborgs-Posten - - Världen -

Ja­pan: En front­fi­gur för Ja­pans me­too-rö­rel­se, jour­na­lis­ten Shi­o­ri Ito, har vun­nit en rätts­pro­cess mot en an­nan jour­na­list som hon an­mäl­de för våld­täkt 2017. Hon möt­tes av en jub­lan­de folk­sam­ling när hon höll press­kon­fe­rens ut­an­för rätts­sa­len.

– Att ha vun­nit det här må­let in­ne­bär in­te att det här (sex­brot­tet) in­te hän­de. Det här är in­te slu­tet, sä­ger hon.

Ska­de­stån­det slu­ta­de på mot­sva­ran­de drygt 280 000 kro­nor. Den döm­de man­nen sä­ger att han ska över­kla­ga. (TT-AFP-Reu­ters)

Bild: Jae C Hong

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.