Sol­berg stu­var om i re­ge­ring­en

Göteborgs-Posten - - Världen -

Nor­ge: Frem­skrittspar­ti­ets Syl­vi List­haug (t v) får en tyng­re post i stats­mi­nis­ter Er­na Sol­bergs (t h) re­ge­ring. Hon blir Nor­ges nya ol­je­och ener­gi­mi­nis­ter ef­ter att Kjell Bør­ge Frei­berg från sam­ma par­ti läm­nat pos­ten.

Ter­je Søvik­nes, även han från Frem­skrittspar­ti­et, kom­mer till­ba­ka till re­ge­ring­en och tar över List­haugs post som äld­re- och folk­hälso­mi­nis­ter. (TT-NTB)

Bil­der: Ter­je Ben­diks­by

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.