9

Göteborgs-Posten - - Namn -

… Bond­fil­mer ha­de gjorts när ”Man­nen med den gyll­ne pi­sto­len” som släpp­tes till bi­o­gra­fer­na i bland an­nat USA, Dan­mark och Väst­tyskland för 45 år se­dan, 1974. Svens­ka bio­be­sö­ka­re fick vän­ta yt­ter­li­ga­re två da­gar på att se Ro­ger Mo­o­re som agent 007 och Britt Ekland som Bond­brud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.