Rwan­di­er döms för folk­mord

Göteborgs-Posten - - Världen -

Rwan­da: En bel­gisk dom­stol har dömt en jord­bruks­ex­pert och ti­di­ga­re rwan­disk re­ge­rings­tjäns­te­man för folk­mord för hand­ling­ar be­gång­na un­der folk­mor­det i Rwan­da 1994. Fa­bi­en Ne­ret­se, som häv­dar sin oskuld, döms även för krigs­för­bry­tel­ser och ris­ke­rar livs­tid i fäng­el­se.

En­ligt åta­let upp­ma­na­de Ne­ret­se till mord på män­ni­skor från folk­grup­pen tut­si. Han ska även själv ha le­gat bakom fle­ra mord.

Bild: John Thys

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.