Li­ver­pool–Fla­men­go

Göteborgs-Posten - - Sport -

Klubb­lags-VM må in­te hål­la högs­ta sta­tus i Eu­ro­pa, men i Sy­da­me­ri­ka bär tur­ne­ring­en tyngd och bra­si­li­ans­ka Fla­men­go, som re­dan vun­nit en dub­bel, kom­mer kun­na åt­nju­ta stort stöd även i Qa­tar. Jor­ge Je­sus (bil­den) Fla­men­go är yt­terst lad­dat för att slå re­ge­ran­de Cham­pi­ons Le­a­gue-mäs­tar­na Li­ver­pool på fing­rar­na och vi­sa Eu­ro­pa vil­ken kva­li­tet la­get hål­ler.

Sön­dag 18.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.