Hyl­lad och ha­tad – så här tar du dig an jul­hel­gen

Vis­sa kan in­te få nog av ju­len. And­ra ha­tar hel­gen och vill und­vi­ka den helt och hål­let. Vad du än väl­jer – vi ger dig tip­sen.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Jan An­ders­son jan.an­ders­[email protected]

Kul­tur: Vis­sa kan in­te få nog av ju­len. And­ra ha­tar hel­gen och vill und­vi­ka den helt och hål­let. Vad du än väl­jer – vi ger dig tip­sen.

Jul med Frans­ka tri­on

Pus­ter­vik, lör­dag 21 de­cem­ber

Jag äls­kar Frans­ka tri­on, vill gär­na ha sagt det, och det finns såklart mäng­der med go­da an­led­ning­ar till att be­vis­ta de­ras egen­sin­ni­ga och of­ta li­te sä­reg­na spel­ning­ar. Jul­mys är dock in­te en av dem. Har sett de­ras ”tra­di­tio­nel­la jul­kon­sert” vid ett par till­fäl­len nu och det finns var­ken nå­got tra­di­tio­nellt el­ler sär­skilt ju­ligt över den. Tvärt om är den för­e­nad med sam­ma ång­est­fyll­da be­fri­el­se som al­la de­ras spel­ning­ar – och Frans­ka tri­on gör en­dast en plikt­skyl­dig sa­lut till ju­len. Gött!

Bild: Fred­rik Nys­tedt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.