249

Göteborgs-Posten - - Namn -

… per­so­ner de­por­te­ra­des från USA till Ryss­land för 100 år se­dan, 1919. Bland dem fanns an­ar­kis­ten Em­ma Gold­man, född i Li­tau­en, som ha­de ver­kat som agi­ta­tor och sut­tit i fäng­el­se i Nor­da­me­ri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.