Cir­kus pla­ne­ten

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Stads­bib­li­o­te­ket, 23 de­cem­ber kl 08-20

3 En in­ter­ak­tiv utställnin­g om djur, na­tur och mil­jö för al­la åld­rar. Hur lå­ter det? Om du fö­re­drar kli­ma­tång­est fö­re julklapps­stress ska du in­te mis­sa den här vand­rings­ut­ställ­ning­en på Stads­bib­li­o­te­ket. Tre cir­kus­vag­nar med spän­nan­de in­sek­ter och mil­jö­in­for­ma­tion är stom­men i ut­ställ­ning­en, men här finns så myc­ket evi­dens­ba­se­rad mil­jökri­tik i pe­da­go­giskt ut­for­ma­de mont­rar att ju­len känns oänd­ligt långt bort.

Bild: Pressbild

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.