El­bi­lar som är dy­ra – men har hög sä­ker­het

Göteborgs-Posten - - Motor -

Teslas suv, Mo­del X, har tes­tats på nytt av krock­sä­ker­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen Eu­ro NCAP. Den fick re­kord­hög del­po­äng för ak­ti­va sä­ker­hets­sy­stem, men även för vux­na pas­sa­ge­ra­re blev po­äng­en re­kord­hög. Porsches el­bil, Taycan (bil­den), får ock­så fem stjär­nor i slut­be­tyg, men läg­re del­be­tyg.

I se­nas­te testom­gång­en fick även and­ra nya mo­del­ler fem stjär­nor: Sko­da Octa­via, Re­nault Cap­tur, Ford Ku­ga, Au­di Q7, Ford Mon­deo och Su­baru Fo­res­ter. Peu­geot 2008 får sam­ma be­tyg om ett ex­tra­ut­rust­nings­pa­ket in­ne­hål­lan­de ra­dar­kon­trol­le­rad au­tobroms in­går, an­nars blir det fy­ra stjär­nor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.