Fak­ta: Kol­tras­ten

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Kol­tras­ten (tur­dus me­ru­la)

• är en art in­om fa­mil­jen trast­fåg­lar. Den blir om­kring 25 cm lång; ha­nen är kol­svart med gul näbb och ho­nan brun med gul­brun näbb.

Kol­tras­ten häc­kar bå­de i

• skogs­bygd och i stads­mil­jö och de oli­ka grup­per­na bru­kar be­skri­vas som oli­ka po­pu­la­tio­ner. De så kal­la­de ”skogs­kol­tras­tar­na” flyt­tar van­ligt­vis från lan­det un­der hös­ten, me­dan ”stads­kol­tras­tar” är stann­fåg­lar.

Käl­la: Ne.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.