Upp­gif­ter: Svensk gri­pen i Eti­o­pi­en

Göteborgs-Posten - - Världen -

En svensk-eti­o­pisk po­li­ti­ker från Stock­holm har fri­hets­be­rö­vats i Eti­o­pi­en, rap­por­te­rar eti­o­pis­ka me­di­er.

An­du­a­lem Ta­des­se Bol­te­na, 35, greps i tors­dags i So­do, en­ligt upp­gif­ter. Han är ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re i det po­li­tis­ka par­ti­et Wo­lay­ta Na­tio­nal Mo­ve­ment (WNM) som dri­ver frå­gan om att Wo­laita­di­strik­tet ska bli en egen re­gi­on med visst själv­sty­re.

Ut­ri­kes­de­par­te­men­tet kan var­ken be­kräf­ta eller de­men­te­ra huruvi­da An­du­a­lem Ta­des­se Bol­te­na har fri­hets­be­rö­vats. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.