Ovä­der här­jar i söd­ra Eu­ro­pa – fle­ra dö­da

Göteborgs-Posten - - Världen -

Minst åt­ta män­ni­skor har mist li­vet till följd av svå­ra ovä­der i Spa­ni­en och Por­tu­gal de se­nas­te da­gar­na.

Det rör sig om två ovä­der, stor­men El­sa som nåd­de den Ibe­ris­ka halvön i ons­dags och stor­men Fa­bi­en som – just när El­sa ha­de mat­tats av – slog till på lör­da­gen med kraf­ti­ga sky­fall och hår­da vin­dar.

Un­der lör­da­gen har mer 250 män­ni­skor eva­ku­e­rats från si­na bo­stä­der i or­ter i cen­tra­la Por­tu­gal på grund av sti­gan­de vat­ten­ni­vå­er. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.