ICC ut­re­der brott i pa­les­tins­ka ter­ri­to­ri­er­na

Göteborgs-Posten - - Världen -

In­ter­na­tio­nel­la brott­måls­dom­sto­len (ICC) ska ut­re­da miss­tänk­ta krigs­för­bry­tel­ser i de pa­les­tins­ka ter­ri­to­ri­er­na.

Ut­red­ning­en rör bland an­nat Ga­za­kri­get 2014, då 2 251 pa­les­ti­ni­er och 73 is­ra­e­ler dog un­der lop­pet av en må­nad, men ock­så tor­ty­ran­kla­gel­ser mot pa­les­tins­ka sä­ker­hets­tjäns­ten samt is­ra­e­lis­ka bo­sät­ta­res age­ran­de på Väst­ban­ken.

Be­ske­det från ICC väl­kom­nas av pa­les­ti­ni­er, men Is­ra­els pre­miär­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu häv­dar att dom­sto­len in­te har be­hö­rig­het att ut­re­da de pa­les­tins­ka ter­ri­to­ri­er­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.