Svens­ka suc­cén: Et­ta och tvåa i reg­nig sprint

Svens­kor­na sam­la­de sig ef­ter åsko­väd­ret. Jon­na Sund­ling och Sti­na Nils­son blev et­ta och tvåa i sprin­ten i slo­vens­ka Pla­ni­ca. – Jät­te­kul att nå he­la vägen, sa­de Sund­ling.

Göteborgs-Posten - - Sport - Si­mon Sjöstrand TT

Blix­tar, ås­ka och ha­gel gjor­de att världs­cup­täv­ling­ar­na av­bröts till­fäl­ligt mitt un­der fi­nal­pas­set. Ef­ter en kvarts för­dröj­ning kom se­mi­fi­na­ler­na i gång – med två svenskor i topp i förs­ta se­min, Jon­na Sund­ling fö­re för­ra hel­gens skräll­vin­na­re Linn Svahn.

Där bakom gick Sti­na Nils­son vi­da­re på tid på fjär­de plats.

I en raff­lan­de fi­nal var det se­dan åter två svenskor längst fram.

Sund­ling kor­sa­de mål­lin­jen 22 hund­ra­de­lar fö­re Nils­son, som tog sin förs­ta pall­plats för sä­song­en. OS-guld­me­dal­jö­ren från 2018 har vi­sat upp­åt­gå­en­de form se­dan hon val­de att stå över täv­ling­ar­na i nors­ka Lil­le­ham­mer för två vec­kor se­dan och vi­sa­de att hon är till­ba­ka i top­pen för att stan­na.

Jag har haft li­te strul de se­nas­te fi­na­ler­na och in­te nått he­la vägen fram, så det var jät­te­kul att gö­ra det i dag Jon­na sund­ling Ti­tel

Sund­ling, som tog sin förs­ta världs­cup­se­ger se­dan i no­vem­ber 2018, strå­la­de i SVT ef­ter mål­gång­en.

– Jag har haft li­te strul de se­nas­te fi­na­ler­na och in­te nått he­la vägen fram, så det var jät­te­kul att gö­ra det i dag, sa­de Sund­ling, som hyl­la­des av Nils­son.

– Det var ex­tremt väl­för­tjänt att Jon­na kun­de vin­na i dag.

Nils­son själv rå­ka­de kro­ka i med Linn Svahn på upp­lop­pet och i stäl­let för tre svenskor på pallen – Sund­ling led­de fö­re si­na lands­ma­nin­nor när det skul­le av­gö­ras – föll Svahn och slu­ta­de sist. En tung smäll för 20-åring­en, som har va­rit på al­las läp­par ef­ter sin sen­sa­tio­nel­la se­ger i sprin­ten i Da­vos, Schweiz, för en vec­ka se­dan.

– Det su­ger. Men sprint är sprint, sa­de Svahn i SVT. Sti­na Nils­son led med sin lands­lagskol­le­ga.

– Jag hann tän­ka en snabb tan­ke att vi skul­le kom­ma topp tre al­li­hop, men se­dan vil­le al­la fram och det blev tajt. Jät­tetrå­kigt för hen­ne, sa­de Nils­son.

För Jon­na Sund­ling var det and­ra pall­plat­sen för sä­song­en. Den förs­ta kom i pre­miä­ren i fin­länds­ka Ru­ka, ock­så i sprint, i slu­tet av no­vem­ber. Sund­ling le­der den to­ta­la sprintcu­pen fö­re just Sti­na Nils­son som vann cu­pen i fjol.

Nors­ka stjär­nan Mai­ken

Cas­per­sen Fal­la slogs ut re­dan i se­mi­fi­na­len i Pla­ni­ca och lig­ger trea i sam­man­dra­get, fö­re Linn Svahn.

Ame­ri­kans­kan Ju­lia Kern blev trea i Pla­ni­ca.

Täv­ling­ar­na fort­sät­ter med team­sprint på sön­da­gen.

Bild: Klan­sek Ma­tic

Två­an sti­na nils­son, vin­na­ren Jon­na sund­ling och tre­an, ame­ri­kans­kan Ju­lia Kern.

Bild: Car­lSan­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.