Fak­ta: Tio bäs­ta tip­sen för din hu­den

Göteborgs-Posten - - Vetenskap -

Und­vik att rö­ka.

Var för­sik­tig i so­len. Myc­ket so­lan­de le­der till att bind­vä­ven i hu­den ska­das.

Sat­sa på bra mat – gär­na mer frukt och grönt.

Sov or­dent­ligt.

Stres­sa mind­re.

Tvät­ta dig in­te i onödan – då tvät­tar du bort hu­dens eget skyd­dan­de fett.

An­vänd mild tvål. Är du ex­tra torr, pro­va dusch­ol­ja.

Åter­fuk­ta och åter­fet­ta hu­den vid be­hov.

Välj opar­fy­me­rat tvätt­me­del, und­vik skölj­me­del.

Tvät­ta nya klä­der in­nan an­vänd­ning.

Käl­la: 1177 Vård­gui­den, Lina Hag­vall och Jo­han­na Gill­bro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.