Ka­ta­ri­na Björk­man, 57 år, lä­ra­re, Väst­ra Frölun­da:

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

– I slu­tet på den här ter­mi­nen kän­ner vi oss väl­digt tröt­ta men ock­så stol­ta. Det är många ele­ver som ut­veck­lats fint. Man ger allt och så här dags på ter­mi­nen be­hö­ver man en pa­us, men jag kän­ner stolt­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.