Snö­fal­let gav Näslund ny pall­plats

Sand­ra Näslund fort­sät­ter att ra­da upp pall­plat­ser i världs­cu­pen i skicross. I ita­li­ens­ka In­nichen fick hon dock hjälp av väd­ret.

Göteborgs-Posten - - Sport - TT

Lör­da­gens täv­ling blev in­ställd på grund av då­li­ga vä­der­för­hål­lan­den och där­med blev Näslund tvåa ba­se­rat på hen­nes kval­re­sul­tat från i går, där hon ha­de sam­ma pla­ce­ring.

Andra­plat­sen in­ne­bär att Näslund – som vann to­tal­cu­pen 201718 – tog sin femte pall­plats för sä­song­en. Hon har va­rit et­ta, tvåa, tvåa, trea, tvåa hit­tills.

I tis­dags, i schwei­zis­ka Aro­sa, blev den svens­ka 23-åring­en hi­sto­risk som förs­ta svens­ka att nå 34 pall­plat­ser i di­sci­pli­nen, då hon pas­se­ra­de An­na Holm­lund (33).

På herr­si­dan blev det inga fram­skjut­na pla­ce­ring­ar. Bäs­te svensk i kva­let var Vik­tor An­ders­son på 13:e plats.

Täv­ling­ar­na fort­sät­ter i dag, sön­dag, om väd­ret tillå­ter.

Bild: Pa­trick Ste­i­ner

Väd­ret av­gjor­de när sand­ra näslund tog en ny pall­plats .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.