Car­lo An­ce­lot­ti tar över Ever­ton

Göteborgs-Posten - - Sport - TT

Den ita­li­ens­ke fot­bollsträ­na­ren Car­lo An­ce­lot­ti tar över Ever­ton. An­ce­lot­ti er­sät­ter por­tu­gi­sen Mar­co Sil­va, som spar­ka­des av fot­bolls­klub­ben för drygt två vec­kor se­dan.

”Ef­ter en ri­go­rös pro­cess är det ett nöje att väl­kom­na Car­lo An­ce­lot­ti till Ever­ton. Han är en av de fi­nas­te trä­nar­na i fot­bolls­värl­den och en be­prö­vad vin­na­re som har nått an­märk­nings­vär­da fram­gång­ar i al­la Eu­ro­pas sto­ra ligor”, skri­ver Ever­ton i ett ut­ta­lan­de.

60-åring­en har skri­vit på för 4,5 år.

Ita­li­e­na­rens förs­ta match på trän­ar­bän­ken blir på an­nan­dag jul då Ever­ton mö­ter Burn­ley på hem­ma­plan. Li­ver­poolklub­ben har haft en tung sä­song och par­ke­rar på 16:e plats i Pre­mi­er Le­a­gue med si­na 18 po­äng på 17 mat­cher.

An­ce­lot­ti fick så sent som för tio da­gar se­dan spar­ken från Na­po­li, som han trä­na­de i ett och ett halvt år. Han har även trä­nat klub­bar som Mi­lan, Chel­sea, Re­al Madrid och Bay­ern Mün­chen.

Bild: Ian Val­ton

car­lo an­ce­lot­ti fick spar­ken från na­po­li för tio da­gar se­dan men är nu klar för ever­ton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.