Ann Lin­de

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Namn: Ann Lin­de

Ti­tel: Ut­ri­kesmi­nis­ter (se­dan sep­tem­ber 2019)

Ål­der: 58 år

Bor: Stock­holm

Född: Helsing­borg

Fa­milj: Ma­ken Mars Eriks­son, po­li­tisk sek­re­te­ra­re LO, och två vux­na barn. Ut­bild­ning: Fil kand i stats­kun­skap vid Stock­holms Uni­ver­si­tet

Par­ti: So­ci­al­de­mo­kra­ter­na

Kar­riär: In­ter­na­tio­nell sek­re­te­ra­re i so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka par­ti­et, stats­sek­re­te­ra­re hos in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man, EU- och han­dels­mi­nis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.