Fler flyr un­dan flyg­bomb­ning­ar i Id­lib

Göteborgs-Posten - - Världen -

Sy­ri­en: Minst 25 000 män­ni­skor har flytt un­dan sy­risk och rysk flyg­bomb­ning i Id­lib i nord­väst­ra Sy­ri­en de se­nas­te två da­gar­na, upp­ger tur­kis­ka stat­li­ga me­di­er. Flyk­ting­ar­na rör sig mot Tur­ki­et.

Tur­ki­et här­bär­ge­rar 3,7 mil­jo­ner flyk­ting­ar från Sy­ri­en. Det är den störs­ta kon­cent­ra­tio­nen av flyk­ting­ar i värl­den, och An­ka­ra har gång på gång bett om­värl­den om hjälp för att bi­stå dem. Se­nast i tors­dags sa­de Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan att 50 000 män­ni­skor var på flykt från Id­lib mot den tur­kis­ka grän­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.