Le­rin fi­rar jul med lär­ling­ar­na

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs - Sa­ra Lo­din/TT

UN­DER­HÅLL­NING

Lerins jul SVT1 20.00

När Lars Le­rin bju­der hem si­na lär­ling­ar blir det ett sprud­lan­de jul­fi­ran­de med en hem­lig jul­tom­te.

I ”Lerins lär­ling­ar” har konst­nä­ren och tv-pro­fi­len i två sä­song­er hål­lit en konst­sko­la för per­so­ner med oli­ka ty­per av funk­tions­ned­sätt­ning. I ”Lerins jul” fi­rar de al­la jul till­sam­mans.

– Al­li­hop kom hem till oss på Ham­marö och hjälp­te till att för­be­re­da, la­ga mat, julpyss­la och pyn­ta, sä­ger Lars Le­rin.

Un­der kväl­len bjöds lär­ling­ar­na på en över­rask­ning i form av en tom­te som de­la­de ut jul­klap­par.

– När han bör­ja­de pra­ta för­stod de di­rekt att det var Chris­ter Sjögren. Många av dem har ho­nom som idol och han fick en or­dent­lig puss av Bir­git­ta.

I van­li­ga fall är jul­fi­ran­det in­te li­ka stort hos Lars Le­rin, ma­ken Ma­no­el ”Ju­ni­or” Mar­ques Le­rin och bar­nen Ra­fael och Gabri­el.

Jag tyc­ker att Kal­le An­ka är hund­ra pro­cent out­stan­ding på julaf­ton. Då är det lugnt i hu­set, al­la sam­las och skrat­tar till­sam­mans. Årets jul­värd Marianne Mörck, till TT.

Fo­to: Sti­na Stjern­kvist/SVT

Ma■oel ”J◆■ior” Marq◆es Le­ri■, lär­li■ge■ Bir­git­ta Cor­bell och Lars Le­ri■.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.