Trio för­sö­ker hit­ta rätt i Fin­land

Göteborgs-Posten - - Kors & Tvärs -

Den fin­lands­svens­ka ung­doms­se­ri­en ”Va­ku­um” hand­lar om att växa upp och va­ra är­lig mot sig själv. Den ut­spe­lar sig i Helsing­fors

och i cent­rum står Lin­néa, dit­flyt­tad från Ös­ter­bot­ten, över­klasskil­len Vik­tor och po­li­tiskt ak­ti­va El­len. SVT Play

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.