Jair Bol­so­na­ro: Jag ha­de fel. Jag skul­le in­te ha sagt så.

Göteborgs-Posten - - Världen -

Bra­si­li­ens pre­si­dent vid en press­träff i sitt re­si­dens i hu­vud­sta­den Bra­si­lia. Bol­so­na­ro med­ger att det var fel av ho­nom att sä­ga till en jour­na­list att han ha­de ”en ho­mo­sex­u­ells an­sik­te”. Kom­men­ta­ren som Bol­so­na­ro ur­sprung­li­gen fäll­de var ett ut­fall ef­ter att en re­por­ter en­vist ställt frå­gor om en ut­red­ning om pre­si­den­tens son, se­na­torn Fla­vio Bol­so­na­ro, som rör miss­tänkt pen­ning­tvätt. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.