Vin­ter­fest­no­vel­ler

Göteborgs-Posten - - Ur -

Or­det Vin­ter­fest, ett sätt att gö­ra ”julaf­ton” mer in­klu­de­ran­de, har bli­vit ett rött skyn­ke för de som vill vär­na svens­ka tra­di­tio­ner. Men vad lig­ger egent­li­gen i or­det? En dysto­pisk fram­tid? Eller en mer to­le­rant värld?

GP bad tre för­fat­ta­re: Hen­rik • Bro­man­der, Gor­da­na Spa­sic och An­na Fock att gö­ra sin tolk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.