Åta­lad er­kän­ner grovt barn­por­no­gra­fibrott

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Brott: En 35-årig man från Mal­mö åta­las för grovt barn­por­no­gra­fibrott ef­ter att ha haft över 2 000 bil­der och 345 fil­mer på barn i por­no­gra­fisk kon­text. Nä­ra 400 av bil­der­na och mer än 100 fil­mer be­döms som grovt barn­por­no­gra­fis­ka.

Bland det gro­va ma­te­ri­a­let finns bil­der och fil­mer på när barn ut­sätts för ”sär­skilt hän­syns­lös be­hand­ling”, en­ligt åta­let. Do­ku­men­ta­tio­nen, som hit­tats på man­nens hård­disk, mo­bil­te­le­fon och två da­to­rer, skild­rar bland an­nat våld­täk­ter och sex­u­ell tor­tyr. Den åta­la­de man­nen har er­känt brott i för­hör med po­li­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.