Än­nu käns­ligt att ta­la om tunn­hå­rig­het

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 -

Ny­he­ter: Att tap­pa hå­ret är fort­fa­ran­de en käns­lig frå­ga för många män. Det finns många me­to­der som ut­lo­var re­sul­tat men ba­ra ett få­tal med ve­ten­skap­li­ga be­lägg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.