To­ma­ter med sik­te på rym­den

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Ve­ten­skap: Ge­nom att änd­ra tre ge­ner hos to­mat­plan­tor har ame­ri­kans­ka fors­ka­re ta­git fram ex­tremt kor­ta och kom­pak­ta plan­tor med körs­bärs­sto­ra to­ma­ter som väx­er i tä­ta kla­sar. To­ma­ter­na mog­nar dess­utom på mind­re än 40 da­gar.

Ett av må­len med för­sö­ken är en­ligt fors­kar­na att ta fram grö­dor som kan od­las i fram­ti­da rymd­ko­lo­ni­er, där till­gång­en till bör­dig jord san­no­likt kom­mer att va­ra be­grän­sad. Ett mer när­lig­gan­de mål är stads­od­ling­ar i ver­ti­ka­la växt­hus, vil­ket en­ligt många be­dö­ma­re kan bli nöd­vän­digt för att för­se stads­bor med mat i frami­den. (TT)

Bild: Lipp­man lab

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.