Död­lig bus­skrasch i In­do­ne­si­en

Göteborgs-Posten - - Världen -

In­do­ne­si­en: Bus­sen for av vägen och stör­ta­de 150 me­ter ner i en ra­vin. Un­ge­fär 25 per­so­ner har kon­sta­te­rats dö­da, och yt­ter­li­ga­re ett ti­o­tal är ska­da­de, ef­ter kra­schen i den in­do­ne­sis­ka pro­vin­sen Su­ma­te­ra Se­la­tan.

Olyc­kan in­träf­fa­de un­der nat­ten till julaf­to­nen. Rädd­nings­ar­be­tet för­svå­ra­des av nat­tens mör­ker, men ock­så av att bus­sen ham­na­de i en flod i ra­vi­nens bot­ten.

In­do­ne­si­en har en del järn­vägs­lin­jer, men lång­di­stans­bus­sar står för en stor del av re­san­det. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.