Var tred­je bry­ter mot djur­för­bud

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Brott: En stor an­del av de som får djur­för­bud fort­sät­ter att ha djur, vi­sar en sam­man­ställ­ning som SVT Ny­he­ter har gjort. Nä­ra läns­sty­rel­sen för­ra året kon­trol­le­ra­de 264 per­so­ner som fått djur­för­bud ha­de 100 av dem bru­tit mot det – mer än var tred­je per­son. Kon­trol­ler­na sker slump­mäs­sigt el­ler till följd av tips från all­män­he­ten.

Fle­ra av dem som van­vår­dar djur har gjort det i fle­ra år och de är of­tast svå­ra att stop­pa. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.