Au­ba­mey­ang po­äng­räd­da­re i Ar­te­tas de­but

Göteborgs-Posten - - Sport -

En job­big start för Fredrik Ljung­bergs er­sät­ta­re Mi­kel Ar­te­ta. Men till slut än­då en po­äng för Ar­se­nal bor­ta mot Bour­ne­mouth. An­falls­stjär­nan Pi­er­re-Eme­rick Au­ba­mey­ang sat­te 1–1 och ord­na­de ett oav­gjort re­sul­tat för sin nye ma­na­ger.

Det blev ing­en ome­del­bar ef­fekt ef­ter trän­ar­by­tet där till­fäl­li­ge ma­na­gern Fredrik Ljung­berg fick kli­va åt si­dan till för­mån för Mi­kel Ar­te­ta.

Men ef­ter 90 mi­nu­ter plus tillägg kun­de i al­la fall span­jo­ren gläd­ja sig åt att hans lag ta­git en pin­ne ef­ter att ha ham­nat i un­der­läge på Vi­ta­li­ty Sta­di­um.

I Ar­te­tas de­but som Ar­se­nal-ma­na­ger

tog Bour­ne­mouth led­ning­en i den 35:e mi­nu­ten när Dan Gos­ling tryck­te in 1–0 från nä­ra håll.

Där­med såg det mörkt ut för Ar­se­nal som in­för mat­chen ba­ra ha­de en en­da vinst på de tio se­nas­te mat­cher­na i Pre­mi­er Le­a­gue.

Nå­gon vinst blev det vis­ser­li­gen in­te i dag hel­ler – men en viss Pi­er­reE­me­rick Au­ba­mey­ang kun­de i al­la fall se till att det blev de­lad pott.

Med halv­tim­men kvar att spe­la kvit­te­ra­de an­fal­la­ren ef­ter att ha för­längt lag­kam­ra­ten Ain­s­ley Mait­land-Ni­les miss­lyc­ka­de av­slut och skic­kat in bol­len i nät­mas­kor­na.

I ta­bel­len är det dock fort­satt käm­pigt för Ar­se­nal som är el­va i Pre­mi­er Le­a­gue och åt­ta po­äng från en topp fy­ra-pla­ce­ring.

En desto skö­na­re trä­nar­de­but var det för Car­lo An­ce­lot­ti som i sin förs­ta match som Ever­ton-ma­na­ger fick se sitt lag vin­na med 1–0 mot Burn­ley. Det­ta ef­ter att Do­mi­nic Cal­vert-Lewin gjort mat­chens en­da mål på Goodi­son Park i den 80:e mi­nu­ten.

Ti­di­ga­re un­der da­gen såg det länge ut att bli ett nytt svi­dan­de ne­der­lag för Tot­ten­ham mot Brighton.

Gäs­ter­na tog led­ning­en på i den 37:e mi­nu­ten ef­ter att Adam Web­s­ter nic­kat bol­len i nät på en fri­spark.

Men till skill­nad från hös­tens mö­te la­gen emel­lan – där Brighton vann med kla­ra 3–0 – så kom Tot­ten­ham till­ba­ka ef­ter bak­läng­es­må­let.

Har­ry Ka­ne tryck­te in sin egen re­tur till 1–1 i den 53:e mi­nu­ten – och 19 mi­nu­ter se­na­re var led­ning­en i ”Spurs” ägo ef­ter att De­le Al­li lagt bol­len i en fin bå­ge över mål­vak­ten Mat­hew Ry­an in i det bort­re hör­net.

I och med 2–1-se­gern är Tot­ten­ham ba­ra tre po­äng ef­ter Chel­sea, på fjär­de­plat­sen, som över­ras­kan­de föll med 0–2 hem­ma mot Sout­hamp­ton.

I de se­na­re mat­cher­na i den­na om­gång vann Man­ches­ter Uni­ted hem­ma mot Newcast­le med 4-1.

Topp­mö­tet mel­lan se­ri­e­le­da­ren Li­ver­pool och två­an Lei­ces­ter slu­ta­de med för­ned­ran­de 0-4 för hem­ma­la­get Lei­ces­ter.

Bild: Mark Ker­ton

Med halv­tim­men kvar att spe­la sat­te Ar­se­nals Pi­er­re-Eme­rick Au­ba­mey­ang 1–1 bor­ta mot Bour­ne­mouth.

Bild: Petros Ka­rad­ji­as

De­le Al­li (mit­ten) blev match­hjäl­te hem­ma mot Brighton.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.