Nordic Lights

**

Göteborgs-Posten - - Konsument -

Le­ve­ran­tör: Fes­ti­val Fyr­ver­ke­ri­er AB An­tal skott: 88 skott

Ka­li­ber: 18-30 mm

Net­to­krut­vikt: 559 gram

Re­kom­men­de­rat pris: 599 kr Va­ra­de: ca 1 min 11 sek Kom­men­ta­rer: Onö­digt myc­ket ljud. Smalt, allt small på sam­ma stäl­le. Tju­ter. Myc­ket blan­dat av allt. Fin av­slut­ning. Bra kom­po­si­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.