Fak­ta: Bong Joon-Ho

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Född: 1969 i Dae­gu i Syd­ko­rea. Bak­grund: Lång­films­de­bu­te­ra­de 2000 och väck­te snabbt upp­märk­sam­het med sin sar­kas­tis­ka hu­mor. Se­ri­e­mördart­hril­lern ”Me­mo­ri­es of mur­der” 2003 gjor­de ho­nom in­ter­na­tio­nellt känd. Fem­te lång­fil­men ”Snowpi­er­cer” från 2013 räk­nas som en av Syd­ko­re­as dy­ras­te film­pro­duk­tio­ner. Ak­tu­ell: Med fil­men ”Pa­ra­sit” som har svensk bi­opre­miär den 20 december.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.