Krog­kol­lens se­nas­te be­sök

Göteborgs-Posten - - Mat -

Sur Em­pa­na­das 20 december

”Sur Em­pa­na­das lyc­kas där and­ra går bet, ge­nom att im­ple­men­te­ra vå­ra för­sik­ti­ga syn­punk­ter med gott hu­mör och gäst­fri själv­klar­het”, skrev Ag­nes Ar­pi.

Be­tyg: Tre fy­rar

Metro­po­li­tan 13 december

”Koc­ken har ing­en ro­lig meny att job­ba med, men han kan si­na sa­ker”, skrev Fre­dric As­ke­rup.

Be­tyg: Tre fy­rar

Tre­ven 6 december

”Tre­ven kom­mer bli bra, det är vi helt säk­ra på, men släpp fram kre­a­ti­vi­te­ten i pre­sen­ta­tio­nen ock­så”, skrev Fre­dric As­ke­rup Be­tyg: Tre fy­rar

Hops 29 no­vem­ber

Pris­värd mat un­der lunch­tid och vid quiz – men res­ten av ti­den är det ba­ra tris­ta, fe­ta rät­ter på me­nyn, no­te­rar Fre­dric As­ke­rup. Be­tyg: Två fy­rar

Ma Cu­i­si­ne 22 no­vem­ber

Den frans­ka kro­gen har mo­der­ni­se­rat sin meny och sat­sar på svens­ka rå­va­ror. Re­sul­ta­tet är rik­tigt bra, även om Fredrik As­ke­rup fort­fa­ran­de sak­nar snig­lar­na och grod­lå­ren. Be­tyg: Fy­ra fy­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.