Sjun­de ra­ka för­lus­ten för Ön­ne­red

Trots en bra start vil­le det sig in­te för Ön­ne­red när man för­lo­ra­de bor­ta mot IFK Ystad i sis­ta mat­chen fö­re EM-up­pe­hål­let. För­lus­ten var den sjun­de ra­ka. – Vi brän­ner för många lä­gen, sä­ger Ön­ne­reds trä­na­re Tom­my At­ter­häll.

Göteborgs-Posten - - Sport - Da­vid Berg da­[email protected]

IFK Ystad 30 Ön­ne­red 23

Ef­ter sex ra­ka för­lus­ter skul­le Ön­ne­red för­sö­ka räd­da av­slut­ning­en av hös­ten med att ta po­äng bor­ta mot IFK Ystad. När la­gen möt­tes i ÖHK-hal­len på Lu­cia vann för­lo­ra­de Ön­ne­red med 24–27 ef­ter sen for­ce­ring från gäs­ter­na – och Ön­ne­red

har in­te vun­nit se­dan över­kör­ning­en mot Guif den 23 no­vem­ber.

Nå­got över­ras­kan­de var det Ön­ne­red som tog tag i hän­del­ser­na då man gick upp i en ti­dig 3–0-led­ning.

– Vi står upp bra i bör­jan och får bra träff bak­åt, sä­ger Ön­ne­reds trä­na­re Tom­my At­ter­häll.

Över­ta­get stod sig över li­te drygt hal­va förs­ta halv­lek. Mot slu­tet fick

IFK Ystad till för­svars­spe­let och de sis­ta dry­ga fem mi­nu­ter­na släpp­te hem­ma­la­get in­te in ett en­da mål. I pa­us led­de skå­ning­ar­na med 15–13.

– Vi brän­ner för många lä­gen, sä­ger Tom­my At­ter­häll.

I and­ra halv­lek in­led­de Måns Land­gren med att gö­ra någ­ra fi­na rädd­ning­ar för IFK Ystad sam­ti­digt som la­get pro­du­ce­ra­de fram­åt. IFK Ystad gick se­dan upp i led­ning med sju bol­lar ef­ter fem ra­ka mål. Siff­ror­na stan­na­de till slut vid 30–23.

– Nu kom­mer vi kö­ra myc­ket fys och vi ska slic­ka li­te sår och så vi­da­re, så ko­mer vi igen, sä­ger Tom­my At­ter­häll.

” Nu kom­mer vi kö­ra myc­ket fys och vi ska slic­ka li­te sår Tom­my At­ter­häll, Trä­na­re Ön­ne­red

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.