Små­bil med far­tre­sur­ser

Göteborgs-Posten - - Motor -

John Coo­per (1933–2000) var en brit­tisk for­mel 1-bils­kon­struk­tör som sat­te fart på små­bi­len Mi­ni, ”Hund­ko­jan”, så att den vann Mon­te Car­lo­ral­lyt fle­ra gånger på 1960-ta­let. Mi­ni John Coo­per Works GP är en spe­ci­al­ver­sion av da­gens BMW-pro­du­ce­ra­de Mi­ni. Den ska till­ver­kas i 3 000 ex­em­plar och har ba­ra två sitt­plat­ser. Den fyr­cy­lind­ri­ga tur­bo­mo­torn ger 306 häst­kraf­ter och är kopp­lad till en åtta­väx­lad au­to­mat­lå­da. Mo­del­len är pepp­rad med spe­ci­alpry­lar, bland an­nat är ol­je­och kyl­sy­stem an­pas­sat så att bi­len ska kla­ra hård kör­ning på ra­cer­ba­na. Topp­far­ten är 265 kilo­me­ter i tim­men.

Bild: Gün­ter Sch­mi­ed

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.